AKTUALITA
AKTUALITA

Osvětlení hřiště - I. ETAPA - vyvěšeno 15.7.2016

TJ Sokol Kostice, Nám. Osvobození 23, 691 52 Kostice zastoupený Miroslavem Ořeským předsedou, IČ: 18511244 ve smyslu § 48 zákona č. 137/2006 Sb., o věřejných zakázkách tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - název zakázky "GENERÁLNÍ OPRAVA OSVĚTLENÍ FOTBALOVÉHO HRIŠTĚ - I. ETAPA".


ODKAZ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A PODMÍNEK: http://leteckaposta.cz/750062005


 


 

Osvětlení hřiště - I. ETAPA - vyvěšeno 15.7.2016
KONTAKT
Fotbal Kostice
Sídlo: nám. Osvobození 13/23, 691 52 Kostice
Adresa stadionu: U stadionu 1, Kostice 69152
Číslo klubu: 6240261
E-mail: pacuta@seznam.cz
IČ: 18511244
KONTAKTUJTE NÁS